• Empreses, autònoms i particulars

  • Treballem per a la seva tranquil·litat

  • Qualificació i experiència

  • Empreses, autònoms i particulars

  • Treballem per a la seva tranquil·litat

  • Compromís i servei

  • Seguretat i confiança

Dret Mercantil

Constitució de societats
Redacció de contractes mercantils
Assessorament en les obligacions mercantils:
Formulació i dipòsit de comptes anuals
Legalització i gestió de llibres oficials
Assessorament i execució d’operacions societàries:
Dissolució i liquidació
Reestructuracions, fusions, escissions
Direcció i planificació de processos concursals