Dret Civil i de Família

Separacions i divorcis
Incapacitacions
Assessorament en qüestions successòries, herències
Transaccions i demandes de conciliació
Procediments executius
Procediments arrendaticis, desnonaments
Procediments en reclamació de quantitat
Assessorament en contractació civil i obligacional